Menu Luk

Hvad er FN’s verdensmål, og hvem har skrevet dem?

FN’s verdensmål udgør 17 specifikke mål og 169 delmål. Disse verdensmål skal overholdes i alle 193 medlemslande.
Nogle af målene er bl.a. stop fattigdom, ligestilling mellem kønnene og klimaaktion.

Hvem, hvor og hvornår er målene skrevet
De 17 mål blev vedtaget af verdens stats -og regeringsledere d. 25 september 2015 ved FN-topmødet i New York. De 17 ambitiøse verdensmål trådte i kraft 1. januar 2016. De skal frem til 2030 starte udviklingen mod en bæredygtig fremtid for både os mennesker og vores planet.

Sker der overhovedet fremskridt med målene?
Stik mod hvad de fleste tror, er der faktisk opnået store fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med omkring 75%, 90 % af børnene i udviklingslandene starter i skole og dobbelt så mange børn lever 5 år eller mere.

45% færre kvinder dør under fødslen, 2 milliarder mennesker har fået adgang til bedre og renere drikkevand og flere millioner menneskeliv er blevet reddet pga. forebyggende og bedre behandling mod smitsomme sygdomme.

Skrevet af: Nicklas Stevens Schnohr Larsen 6.b
Fotos af: Nicolai Glad
6.a


Artikler i samme kategori: